معرفی

آثار هنرجویان

آثار هنرجویان پایه دوازدهم رشته معماری (حجم و ماکت)


خلاصه :

حجم و ماکت

در این بخش آثار هنرجویان پایه دوازدهم رشته معماری در درس حجم و ماکت را مشاهده خواهید کرد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.