رویدادهای عمومی

۱۲ اردیبهشت ماه

روز معلم مبارک


خلاصه :

معلم خوبم روزت مبارک🥰❤️✌️🌹

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 

 

 

تو خود مبارک ترین اتفاق هر روزی

 

که لذت دانش و وسعت بینش را

 

عاشقانه در افق های زندگی ترسیم می کنی

 

به تماشا می خوانی

 

با خلاقانه ترین ترفند

 

ساده ترین روش

 

مهربانانه ترین کردار

 

تو خود مصداق بارز پیام آوردنی

 

از جهان تجربه های ناب

 

و معرفت های عمیق

 

که معلم باشی و بمانی

 

و دنیا باحضور تو جایی برای بهترشدن باشد...

 

....اینک ای برازنده ی خوشنام

 

همه ایام مبارکت

 

که توخود برکت ایامی...

 

 

صمیمانه و خالصانه ترین ارادت و تبریک ها تقدیم شما که بهترینید🌹

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۷ ۰
نویسنده: مدیر واحد پرورشی مدیر واحد پرورشی
۰ ۲۱ ۰
نویسنده: مدیر واحد پرورشی مدیر واحد پرورشی
۰ ۲۳۲۲ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه
۰ ۸۵ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه
۰ ۶۷ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه