رویدادهای عمومی

مهار تورم، رشد تولید

هفته مشاغل گرامی باد

یکم تا هفتم اردیبهشت ماه


خلاصه :

هفته معرفی مشاغل گرامی باد  

شغل متناسب با توانایی های فردی و اجتماعی به زندگی انسان آرامش می دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.