رویدادهای عمومی

مهار تورم، رشد تولید

هفته مشاغل گرامی باد

یکم تا هفتم اردیبهشت ماه


خلاصه :

هفته معرفی مشاغل گرامی باد  

شغل متناسب با توانایی های فردی و اجتماعی به زندگی انسان آرامش می دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه
۰ ۸ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه
۰ ۱۵۶ ۱
نویسنده: مسئول سایت مسئول سایت
۰ ۶۱ ۰
نویسنده: مدیر سامانه مدیر سامانه