مقالات

نقش والدین هنگام برگزاری امتحانات


خلاصه :

اوليا در ايام برگزاري آزمون ها، نقش و وظائف ويژه اي به عهده دارند و چنانچه بتوانند وظيفه ي خود را به نحو شايسته و مؤثري به انجام برسانند، به يقين شاهد موفقيت، پويايي و رشد بيشتري در پيشرفت تحصيلي فرزندان خويش خواهند بود.

❇️ نقش والدين هنگام برگزاري امتحانات:

اوليا در ايام برگزاري آزمون ها، نقش و وظائف ويژه اي به عهده دارند و چنانچه بتوانند وظيفه ي خود را به نحو شايسته و مؤثري به انجام برسانند، به يقين شاهد موفقيت، پويايي و رشد بيشتري در پيشرفت تحصيلي فرزندان خويش خواهند بود. 
در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم.

⬅️ ۱-ايجاد جوي آرام در خانواده:
* ضروري است اعضاي خانواده به ويژه پدر و مادر ، ملايمت ، شكيبايي و اصل احترام متقابل را در ارتباط با يكديگر و فرزندانشان رعايت نمايند .
*والدين خصوصاً در زمان امتحانات محبت نسبت به يكديگر را در مقابل فرزندان خود افزايش دهند.
* از طرح مسائل و مشكلات اقتصادي و غيره كه موجب هرگونه فشار روحي بر دانش آموزان مي گردد خودداري شود.
⬅️ ۲-فراهم كردن وسايل و ديگر امكانات آموزشي و كمك آموزشي
⬅️ ۳-تغذيه مناسب
⬅️ ۴-محدوديت در برگزاري ميهماني ها
⬅️ ۵-فضا سازي
⬅️ ۶-اعتماد بخشي
⬅️ ۷-ايجاد فرصت و تخصيص آن به استراحت
⬅️ ۸-نظارت بر برنامه ريزي دانش آموز
⬅️ ۹-بزرگ نمايي نكردن در مورد امتحانات
#واحد_مشاوره
❤️ هنرستان پلی تکنیک هنر ❤️

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.