مقالات

Murphy's law

قانون مورفی چیست؟


خلاصه :

قانون مورفی


💢Murphy’s Law 

قانون مورفی چیست؟

برای همه شما امکان دارد شرایطی پیش آمده باشد که در آن احساس می کنید هیچ چیز مطابق انتظارات شما پیش نرفته و بد شانسی می آورید. در همه کار های روزمره امکان دارد شرایطی پیش بیاید که نتوان به راحتی با اوضاع کنار آمد. در ادامه راجع به قانون مورفی و اینکه آیا واقعا این حقیقت قانون مورفی وجود دارد یا نه صحبت می کنیم.
حقیقت قانون مورفی به ما می گوید اگر احتمال داشته باشد که اتفاقی که برای شما نا خوشایند است و به آن فکر می کنید بیفتد، پس حتما همین طور خواهد شد. این شبه قانون بد بینانه که به “قانون فینگر” هم مشهور است, برداشتی است از اصل دوم ترمو دینامیک که می گوید:”بی نظمی در جهان رو به افزایش است .”

چند مورد از قوانین مهم مورفی

قانون عجله: همان روزی که از خواب دیر بیدار شده‌اید و برای رسیدن به محل کار عجله دارید، تمام وسایلتان گم می‌شود و نمی‌ توانید آن‌ ها را پیدا کنید.

قانون مدیریت زمان: ۹۰ درصد اول یک پروژه ۹۰ درصد زمان می‌گیرد و ۱۰ درصد باقیمانده، ۹۰ درصد دیگر زمان می ‌برد.

قانون گرانش: اگر وسیله ‌ی با ارزشی از دستتان بیفتد، حتماً از زاویه ‌ای با زمین برخورد خواهد کرد که بیشترین آسیب را می ببیند.

قانون رو به رو شدن: احتمال روبه ‌رو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید، افزایش می‌ یابد.

قانون چیز های خوب: هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است یا غیر اخلاقی.

قانون دسترسی: هر گاه چیزی را دور بیندازید، به محض آنکه دیگر به آن دسترسی نداشته باشید، به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

قانون قهوه:  قبل ازنوشیدن بهترین قهوه که در روز کاری می خواهید بخورید، رئیستان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید.

پیامد قانون مورفی

اصلی ترین پیامی که حقیقت قانون مورفی بیان می کند این است که در هر حالتی که احتمال خراب شدن یا خطا رفتن باشد، بی شک روزی این اتفاق می افتد.اگر راه های متفاوتی برای انجام کاری باشد که یکی از آن ها به خرابی یا فاجعه نزدیک تر باشد، حتما یک نفر کار را به همان صورت انجام خواهد داد.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.